Medisch begeleiden van verschillende leeftijdsgroepen

Zo dient een baby bijvoorbeeld heel anders behandeld te worden dan een volwassene. En daarnaast zijn er ook tussen baby’s veel verschillen te vinden in hoe ze behandeld moeten worden. Want een kindje dat veel te vroeg is geboren, kan soms minder dan één kilo wegen, terwijl het gewicht van een gemiddelde baby rond de drie kilo ligt.

Dit zijn grote verschillen, die natuurlijk in acht moeten worden genomen bij de behandeling van een zieke baby. Dit geldt ook voor jongeren en adolescenten. Een adolescent met overgewicht kan bijvoorbeeld al snel meer wegen dan een volwassene.

Uit deze voorbeelden wordt duidelijk dat ieder geval individueel moet worden geëvalueerd, en daarna kan er pas worden gekeken naar de behandeling. Hierbij moet er ook onderscheid worden gemaakt tussen lichamelijke klachten en psychische klachten.

En dan is er bij het behandelen van kinderen ook de wettelijke verantwoordelijkheid van belang.

In veel gevallen kan het kind niet zelf de besluiten nemen en moet er toestemming worden gevraagd aan de ouders of voogden van het kind.

In een dergelijk geval behandelt een medisch specialist niet alleen het kind, maar eigenlijk de hele familie.

Voor wat betreft de zorg van ouderen is dit niet anders. Wanneer ouderen vergeetachtig worden is het bijvoorbeeld erg belangrijk om documenten op te stellen over hun behandelwensen zolang ze goed van geest zijn.

Zo kan een niet-reanimerenpenning of -verklaring het beste worden opgesteld wanneer iemand nog helder van geest is. Want met vergevorderde dementie is het bijzonder lastig voor de familie om zoiets nog voor elkaar te krijgen.

Dit komt omdat in dat geval de persoon in kwestie vaak niet meer weet dat hier over is gesproken, of zelfs niet meer weet dat hij of zij ooit die wens had.

Dit is een extra lastige kwestie, want als je het niet meer weet, wil je het dan nog wel? Dit maakt duidelijk waarom het erg lastig kan zijn om dit soort zaken te regelen bij bijvoorbeeld vergevorderde dementie.

Daarnaast is het van belang om ook te kijken naar de psychische zorg. Immers, om mensen beter te maken gaat het niet alleen om lichamelijk welzijn, maar ook juist om de geestelijke gezondheid van de mens.

Voor wat betreft geestelijke gezondheidszorg bestaan er tegenwoordig heel veel mogelijkheden voor verschillende leeftijdsgroepen.

Maar houd er wel rekening mee dat goede zorg niet alleen afkomstig is van artsen en verpleegkundigen, maar ook van familieleden en mantelzorgers, en zelfs van wetenschappers, bestuurders en politici – zorg is meer dan een ziekenhuis of een huisarts.