Pediatrie/kinderen

Kindergeneeskunde is een lange tijd op dezelfde manier behandeld als de normale geneeskunde voor volwassen. 

Met als gevolg dat er veel dingen niet goed gingen. Kinderen kunnen namelijk niet op dezelfde manier medisch behandeld worden als volwassenen, omdat het lichaam van een kind heel anders is dan het lichaam van een volwassene. Kinderen zijn meestal kleiner en lichter en groeien hard. Een kinderlijf verandert constant. 

De medische wetenschap kwam hier gelukkig ook na enige tijd achter, en zo ontstond de kindergeneeskunde, oftewel de pediatrie, met als grondlegger Abraham Jacobi.

Hij was een Duits-Amerikaanse arts die ook de vader van de Amerikaanse kindergeneeskunde wordt genoemd. Hij werd in 1861 professor in de kindergeneeskunde in New York en heeft onderzoek gedaan naar onder andere difterie, dysenterie en kindervoeding.

Een ander belangrijk verschil tussen pediatrie en de ‘volwassen’ geneeskunde is dat kinderen tot op zekere hoogte zelf keuzes kunnen maken over behandelingen, maar dat er in veel gevallen toch toestemming moet worden verkregen van een voogd of een ouder.

Dit is een wettelijke kwestie, en de toestemming en verantwoording moet bij de behandelend arts neergelegd kunnen worden. Men zegt dus ook wel dat de arts niet alleen het kind maar in feite ook de ouders behandelt.

Kinderen worden in veel gevallen behandeld op een kinderafdeling. Gedeeltelijk is dat zo omdat de artsen die kinderen begeleiden een heel andere opleiding hebben gevolgd dan de artsen die in een ander deel van het ziekenhuis actief zijn.

Het lichaam van het kind ontwikkelt zich constant, en dit zorgt ervoor dat een kinderarts op een andere manier moet leren nadenken over het lichaam.

Daarnaast is de kinderafdeling specifiek ingericht voor kinderen, waardoor het een ‘leuker’ deel van het ziekenhuis is, want al is een kind ziek, het moet ook gewoon kind kunnen zijn.

Voeding

Voeding is bijzonder belangrijk voor kwetsbare groepen. Er zijn ouders die hun kinderen opvoeden volgens een heel erg strak eetpatroon. Ze mogen dan bijvoorbeeld enkel rauwe producten eten. Dit wordt gezien als een probleem voor groeiende kinderen, want zij hebben veel voedingstoffen en vetten nodig om voldoende te kunnen groeien.

Het tegenovergestelde komt ook voor, wanneer mensen suiker in de borstvoeding voor het kind doen omdat ze de borstvoeding niet smakelijk vinden.

Het resultaat hiervan is soms een kind dat naar de huidige maatstaven te dik is. Ondergewicht en overgewicht zijn twee kwesties die beide kwalijk kunnen zijn voor kinderen, zowel nu als in hun latere leven.

Psychische zorg

Psychische zorg voor kinderen en jongeren omvat vaak een van de volgende problemen:

  • ADHD
  • Algemene kinderpsychiatrie
  • Angst- en stemmingsstoornissen
  • Stoornissen in het Autismespectrum
  • Forensische kinderpsychiatrie
  • Infantpsychiatrie
  • Ontwikkelingsstoornissen

Kinderen die psychiatrische problemen hebben, kunnen hier later in hun leven erg veel last van krijgen. En dit geldt niet alleen voor hen, want het hele gezin kan hier hinder van ondervinden. Kinder- of jeugdpsychiatrische aandoeningen zijn in veel gevallen te wijten aan een samenloop van omstandigheden.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan erfelijkheid, biochemische processen en temperament, maar ook het gezin en andere omgevingsfactoren of levensomstandigheden kunnen hier aan bijdragen. In deze gevallen is het belangrijk om snel in te grijpen.

Immers, kinderen die langere tijd met dit soort stoornissen rondlopen kunnen hier als jongvolwassene ernstige hinder van ondervinden, wat zich weer kan uiten in nog meer psychische problemen.

children
boy